Home » Press releases » SOIC-house will be the new headquarter in Gothenburg’s fishing port


SOIC-house will be the new headquarter in Gothenburg’s fishing port

By Cecilia Jonebäck, September 1, 2022

The Swedish East Indian Company, SOIC AB, owned by Greencarrier AB, is now starting up again and is investing in building its head office in the eastern part of the fishing port area that the municipality of Gothenburg now wants to develop into a visitor destination. The name of the house shall be The SOIC house. The business today also includes three subsidiaries, SOIC Ship Management which is responsible for the ship Götheborg, SOIC Trading & Logistics AB which focuses on trade, and the finance company SOIC Asset Management AB.

 

The intention of The SOIC-house is also to show SOIC’s history with, among other things, the material that today is gathered around the ship Götheborg. An exciting tourist destination. The plan is that Greencarrier Group also will have its headquarters in the new building in the future.

Full press release follows in Swedish.

SOIC-hus blir nytt huvudkontor i Göteborgs fiskhamn

Svenska Ostindiska Companiet, SOIC AB, som nu åter igen drar igång sin verksamhet, satsar på att bygga sitt huvudkontor i östra delen av det fiskhamnsområde som Göteborgs kommun nu vill utveckla till ett besöksmål. Husets namn skall bli SOIC-huset. Verksamheten omfattar idag också tre dotterbolag, SOIC Ship Management som ansvarar för skeppet Götheborg, SOIC Trading & Logistics AB som fokuserar på handel och finansbolaget SOIC Asset Management AB.

”Med detta läge knyter vi an till stadens historia där sjöfarten och handeln var tongivande. Svenska Ostindiska Companiet spelade en helt avgörande roll för stadens utveckling under 1700-talet”, säger Stefan Björk, ordförande och ägare av SOIC AB.  ”Vår avsikt är att fortsätta utveckla SOIC som ett handelsbolag med fokus på den spännande och växande asiatiska marknaden och därmed också fortsätta att stärka Göteborg som affärscentrum.”

”Vår avsikt är också”, fortsätter han, ”att i denna nya byggnad ta vara på och visa SOIC:s historia med bland annat det material som idag finns samlat kring skeppet Götheborg. Ett spännande turistmål.”

I det nya huset skall också den göteborgsbaserade internationella logistik-koncernen Greencarrier ha sitt nya huvudkontor. Även detta bolag ägs av Stefan Björk.

SOIC-huset, som skall uppföras i tidsenlig klassisk still, behöver inte vara exklusivt för SOIC och Greencarrier, utan kan mycket väl inrymma andra hyresgäster som behöver kontor eller lokaler för försäljning, restauranger mm. Det viktiga är dock namnet, SOIC-huset, den historiska bilden och kopplingen till stadens historia.

”Mot denna bakgrund gör vi därför redan nu en framställan om etablering till Stadsbyggnadskontoret om förvärv av mark eller annat upplåtelsealternativ för byggnation av fastighet till Fastighetskontoret och Higab”, förklarar Stefan Björk. ”Jag är övertygad om att SOIC-huset skulle bidra till att ge det nya fiskhamnsområdet en stark attraktionskraft och bidra till att skapa ett mycket levande område.”

 

För frågor kontakta
Stefan Björk
Ägare och styrelseordförande, SOIC AB och Greencarrier AB
stefan.bjork@greencarrier.com
Tel: 0708 850029

Cecilia Jonebäck
Communication Manager Greencarrier
cecilia.joneback@greencarrier.com
Tel: 031 853200

 

Download background to release as pdf.

Bakgrund SOIC huset

Download the press release as pdf.

Release SOIC huset